VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Important Notifications

Hết thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở Mỹ

October 26, 2023

Kính gửi khách hàng,

Do Quy ước giờ mùa hè của Mỹ kết thúc vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, giờ giao dịch đối với một số sản phẩm nhất định trên MT4/MT5 sẽ thay đổi.
Cùng ngày, giờ máy chủ cũng sẽ thay đổi từ GMT+3 sang GMT+2.

Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để nêu rõ các công cụ bị ảnh hưởng:

Thông tin trên được cung cấp chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo phần mềm MT4/MT5 để biết dữ liệu cụ thể.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [email protected].

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.