VT Markets APP

Giao dịch CFD, Vàng và các sản phẩm khác

Tải về

Đáo hạn hợp đồng Dầu

Đáo hạn hợp đồng Dầu

Đáo hạn hợp đồng dầu hoạt động như thế nào

Khi bạn giao dịch Dầu trên sàn giao dịch MT4, nếu bạn giữ một vị thế vào ngày hết hạn hàng tháng của hợp đồng tương lai mà giá được dựa vào đó, bạn sẽ gặp phải trường hợp đáo hạn hợp đồng. Nếu bạn không muốn vị thế của mình bị đáo hạn, bạn nên đóng vị trí của mình trước.

Điều này là do Dầu(Dầu thô nhẹ) là một hợp đồng tương lai có ngày hết hạn được ấn định. Nếu bạn muốn tiếp tục giữ vị thế của mình sau ngày hết hạn thì vị thế cũ phải được đóng khi hợp đồng hết hạn, và một vị thế mới được mở trên hợp đồng tương lai mới.

Ví dụ về đáo hạn hợp đồng Dầu

Đối với giao dịch 10 thùng Dầu thô nhẹ, ở mức giá 98.50$ và chênh lệch giữa các hợp đồng hàng tháng là +50 Pips (0.5&), ta có các tính toán như sau:

Vị thế mua: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = -5.41$

Vị thế bán: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = +4.59$

Tất cả các điều chỉnh đáo hạn hợp đồng Dầu được tính bằng đơn vị tiền tệ mà công cụ đó sử dụng. Nếu tài khoản của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ khác, tài khoản của bạn sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá thị trường hiện tại.

Trang web này sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm người dùng tuyệt vời.
Khi truy cập vtmarkets.com, bạn đã chấp nhận chính sách cookie của chúng tôi.